У дома > Новини > Новини от индустрията

Какви са ежедневните спешни мерки на системата за доставка на медицински кислород

2022-11-14

Разберете каква е спешната процедура за доставка на медицински кислород. Спешните неща са неща, които трябва да се знаят при доставките на медицински кислород. Това трябва да знаем. Говорейки за доставка на медицински кислород, ние сме запознати с него, така че трябва да научим и за него. Съществуват съответните познания за спешното медицинско снабдяване с кислород.

Ако има обща повреда в използването на кислород, докладвайте по телефона на лицето, отговарящо за доставката на медицински кислород, и съдействайте за ремонта в зависимост от ситуацията на повреда.
Компанията осигурява техническа поддръжка или идва в болницата за спешен ремонт. Когато възникват спешни случаи като пожар, експлозия, спукване на тръбопровод за кислород и прекъсване на подаването на кислород в централизираното снабдяване с кислород, докладвайте своевременно на ръководителя на болницата или на групата, водеща спешната работа в болницата, стартирайте плана за спешни случаи и след това докладвайте за инцидента според времето, местоположението, обхвата и степента на щетите, жертвите, броя на критично болните пациенти и други специфични обстоятелства за разгръщане и организиране на медицинско спасяване, спешни ремонти и друга свързана спешна работа. В зависимост от ситуацията на аварията, затворете крана за подаване на газКислороден регулаторпревключете, прекъснете захранването, използвайте пожарогасително оборудване и т.н., за да намалите загубата до това ниско ниво. Медицинският отдел, отделът за медицински сестри, отделът за фармация, отделът за оборудване, отделът по общи въпроси, отделът за сигурност и други отдели, под единното командване и координация на ръководната група за спешна работа на болницата и ръководителите, отговарящи за болницата, свикване на съответния персонал за активно инвестиране в медицинско лечение, обезвреждане на място и спешни доставки. Снабдяване, комуникация, отстраняване на повреда, логистика и техническа поддръжка и друга спешна спасителна работа. Клиничното отделение трябва да бъде оборудвано с определено количество кислород в бутилки и поддържащо оборудване, свързано със системата за подаване на кислород, като манометри, бутилки за овлажняване, свързващи тръби и др., както и набор от монтажни ключове за спешна употреба в случай на медицински кислород повреда в доставките.

Обобщете опита и уроците от доставката на медицински кислород, внимателно анализирайте причините за спешни случаи, преразгледайте правилата и разпоредбите и плановете за спешни случаи, засилете образованието и управлението и стриктно прилагайте спешни мерки, за да избегнете подобни аварии или повреди.
възникване.

Спешна медицинска помощКислороден регулаторпредлагането е подходяща ситуация, която трябва да знаем. Трябва да знаем това в ежедневието си. С непрекъснатото нарастване на разходите за труд хората имат по-строги изисквания към точността на продукта, а предприятията имат все повече и повече изисквания за ефективност. Колкото по-високо е нивото, толкова спешните въпроси, свързани с доставката на медицински кислород, са достойни за нашето внимание.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept