У дома > Новини > Новини от индустрията

Как работят алармите за газови зони?

2023-08-08

какГазови алармиработа


Алармите за газови зони, известни също като газови детектори или газови монитори, са устройства, предназначени да откриват наличието на специфични газове в околната среда. Те обикновено се използват в индустриални условия, лаборатории и други места, където наличието на определени газове може да представлява опасност за здравето или да създаде рискове за безопасността.Газови алармиработят въз основа на различни сензорни технологии, но общият принцип на работа включва следните стъпки:

Газови сензори: Газовите детектори са оборудвани със сензори, които могат да открият наличието на специфични газове във въздуха. Най-често срещаните видове газови сензори включват:

а. Каталитични (пелисторни) сензори: Тези сензори откриват запалими газове чрез измерване на промени в температурата в резултат на окисление на газ върху каталитична повърхност.

b. Електрохимични сензори: Електрохимичните сензори се използват за откриване на токсични газове като въглероден окис (CO) и сероводород (H2S). Тези сензори използват химически реакции, за да произведат електрически сигнал, пропорционален на концентрацията на газ.

° С. Инфрачервени сензори: Инфрачервените сензори са способни да откриват определени газове като метан (CH4) чрез измерване на абсорбцията на инфрачервено лъчение от газовите молекули.

д. Фотойонизационни детектори (PID): PID сензорите се използват за откриване на летливи органични съединения (ЛОС) и други газове, които могат да бъдат йонизирани от ултравиолетова светлина.

Измерване на концентрацията на газ: След като сензорът за газ открие наличието на определен газ, той измерва концентрацията на газа в околния въздух. Изходът на сензора обикновено е под формата на електрически сигнал, пропорционален на концентрацията на газ.

Прагове за аларма: Алармите за газови зони обикновено се задават с предварително зададени прагове за всеки газ, който са предназначени да откриват. Тези прагове представляват нивата на концентрация на газ, при които ще се задейства алармата.

Активиране на аларма: Когато концентрацията на газ във въздуха надвиши предварително зададените прагове за аларма, алармата за газова зона активира звукови и визуални аларми. Това предупреждава хората в района за наличието на опасния газ и им позволява да предприемат подходящи действия, като евакуиране на района или носене на защитно оборудване.

Дисплей и комуникация: Многогазови зонови алармидисплеи с функции, които показват нивата на концентрация на газ в реално време, което позволява на потребителите да наблюдават непрекъснато околната среда. Освен това някои газови детектори могат да комуникират с централни системи за управление или други устройства за дистанционно наблюдение и регистриране на данни.

Поддръжка и калибриране: Редовната поддръжка и калибриране са от съществено значение загазови зонови алармиза да се гарантира тяхната точност и надеждност. Калибрирането включва излагане на газовия детектор на известна концентрация на газ, за ​​да се коригират съответно неговите показания.

Като цяло, алармите за газови зони играят критична роля за осигуряване на безопасността на хората и околната среда, като осигуряват ранно откриване на опасни течове или натрупвания на газ. Те са неразделна част от протоколите за безопасност в различни отрасли, където съществуват рискове, свързани с газа.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept