У дома > Новини > Фирмени новини

RD и дизайн

2023-09-13

RD и дизайн:

1.AI интелигентна медицинска система за обучение, решение за виртуална симулация;

2. Разработване и проектиране на газови съоръжения и продукти по желание на клиента;

3. Проектиране и планиране на болницата;

4. Изграждане и монтаж на тръбопровод между бензиностанция и сграда;

5. Проектиране и производство на нестандартно оборудване и контейнери;

Медицинска газова система RD и дизайн:


Проектирането и разработването на медицинско газово оборудване е важна част от медицинската област, която включва проектиране, изследване и развитие, производство, тестване и прилагане на медицинска газова инженерна система. Това оборудване се използва главно за осигуряване на кислород, въздух, вакуумна система с отрицателно налягане, въглероден диоксид, азотен оксид, азот...... Специален газ за поддържане на различни медицински операции и операции. Сигурността, обменът на информация, алармената система и мрежовата система за дистанционно управление на оборудването постепенно водят пазарната тенденция.


С развитието на науката и технологиите, прилагането на AI симулация на виртуално обучение при проектирането и разработването на медицинско газово оборудване привлича все повече внимание


В етапа на проектиране на оборудване за медицински газове симулацията на виртуално обучение с изкуствен интелект също е много полезна. Чрез установяване на математически модел на инженерната система за медицински газ, AI може да симулира множество различни сцени и условия и да помогне на дизайнерите да разберат по-добре принципа на работа и работните характеристики на системата, след което да подобрят проектната схема. В допълнение, изкуственият интелект може също така да предостави оценка и предложения за оптимизация на предложенията за дизайн, за да подобри ефективността и точността на дизайна.


В етапа на изследване и разработка на оборудване за медицински газове виртуалното преподаване на AI симулация също играе важна роля. Чрез създаването на симулационна лаборатория AI може да симулира различни лабораторни условия и работни процеси и да помогне на разработчиците да разберат по-добре лабораторните резултати и производителността на системата, след което да подобрят лабораторната схема и алгоритъм.


При производството на оборудване за медицински газове виртуалното преподаване на AI симулация също е полезно. Чрез установяване на виртуална производствена линия AI може да симулира множество различни производствени условия и работни процеси, като помага на производителите да разберат по-добре производствения процес и производителността на продукта, след което да подобрят производствения процес и процеса. Освен това AI може да осигури анализ и обработка на производствени данни, да подобри производствената ефективност и точност.


Като цяло прилагането на виртуално обучение за симулация на изкуствен интелект при проектирането и разработването на оборудване за медицински газове има важно значение. Той може да осигури мощни помощни функции, за да помогне на дизайнерите, разработчиците и производителите да разберат по-добре принципа на работа на системата, лабораторните резултати и производителността на продукта, след това да подобрят проектната схема, лабораторната схема и производствения процес и да подобрят ефективността и точността на дизайна, експеримента и производство.


Проектирането и разработването на медицинско газово оборудване включва знания и умения в много области, включително машини, електроника, газово инженерство и клинична медицина. В етапа на проектиране трябва да се вземат предвид структурата, материалът, размерът, теглото и надеждността на оборудването, за да се гарантира, че оборудването може да работи безопасно и стабилно. В етапа на разработка трябва да използваме модерни технологии и инструменти, като 3D печат, CAD софтуер и инструменти за газов анализ, за ​​да произвеждаме висококачествено оборудване.


В етапа на изследване и разработка също се нуждаем от много клинични изпитвания и тестове, за да гарантираме, че устройството може да отговори на изискванията за медицински операции и хирургия. Тези тестове включват измервания на потока на кислород и въглероден диоксид, контрол на налягането и температурата на специални газове и издръжливост и надеждност на оборудването.


В допълнение към проектирането и разработването, поддръжката и поддръжката на медицинското газово оборудване също са важни, това ще осигури нормалната работа и експлоатационния живот на оборудването.


Като цяло проектирането и разработването на медицинско газово оборудване е сложен и важен процес. Чрез непрекъснато изследване и развитие можем да предоставим на медицинската индустрия по-безопасно, ефикасно и надеждно газово оборудване за медицинската индустрия и да дадем по-голям принос за здравето на хората.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept